Jarrai Gaitzazu

Home  /  Info Lanpostu Hautagaien datuak

Pribatutasun Politika eta Datu Pertsonalen Babesa: lanpostuetarako hautagaien datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa

Dokumentu honen helburua da interesdunei informazioa ematea, datu pertsonalak babesteari buruzko araudian ezarritakoaren arabera, Musikenerekin duten harremanaren esparruan gerta daitezkeen datuen bilketari, tratamenduei eta komunikazioei buruz.

Datu Pertsonalen Babesari buruzko araudian ezarritakoa betez, Musikene – Euskal Herriko Goi Mailako Musika Ikastegirako Fundazio Pribatuak, Datuen Tratamenduaren arduraduna den aldetik (IFZ: G20738423; aurrerantzean: Musikene edo erakundea), honako hau jakinarazten dizu: 

 1. Helburuak. Erakundearekin duen harremanean zehar ematen dituen datu pertsonalak eta dokumentuak Musikeneren datu-tratamenduko sistemetan sartuko dira. Sistema horien helburua da prestakuntza- eta irakaskuntza-lanak eta horietatik eratorritakoak edo horiekin lotutakoak kudeatzea, gure irakaskuntza- eta jarduera-programak sustatzea eta zabaltzea, horien kudeaketa administratiboa egitea, lanpostuetarako probak eta hautagaitzak kudeatzea, baliabideak eskuratzea eta erabiltzea eta giza baliabideak kudeatzea erakundearen jardueren berezko helburuak, legezko betebeharrak eta eginkizunak betetzeko, bai eta Barne Araudiaren eta Musikeneri unean-unean indarrean dauden edo aplika dakizkiokeen funtzionamendu-irizpideen ondoriozko beste helburu guztiak ere.
 1. Datuen komunikazioak. Zure datu pertsonalak (bereziki, identifikazio-datuak, datu akademiko-profesionalak eta harremanetarako datuak) komunikatu ahal izango dira, erakundearen betebeharrak betetzeko eta helburu legitimoak lortzeko beharrezkoa denean, eta, berariaz, hautagaiak hautatzeko prozesuen faseei buruzko aktetan (hautaketa- edo sustapen-prozesuetako hautagaien identifikazio-datuak eta kalifikazioak argitaratzea).
 1. Probak grabatzea. Irakasleak eta izaera artistikoko lanpostuak hautatzeko prozesuak behar bezala kudeatzeko, Musikenek hautagaien interpretazioak grabatu ahal izango ditu. Grabazio horiek epaimahaikideek bakarrik eskuratu ahal izango dituzte, eta gehienez ere bi astez gordeko dira. Epe hori igarotakoan, grabazioak suntsitu egingo dira, konfidentzialtasuna bermatzeko beharrezko segurtasun-neurriak aplikatuz.
 1. Datuen tratamendu espezifikoa: bideozaintza. Musikenek hainbat lekutan instalatutako bideozaintza-kamerak ditu. Bideozaintza-sistemak kamerek hartutako irudiak erreproduzitu eta grabatzen ditu. Bere irudia, beraz, “Bideozaintza” izeneko Datuen Tratamenduan sar daiteke. Sistema honen helburuak honako hauek dira: pertsonen (ikasleak, irakasleak, langileak, laguntzaileak, hornitzaileak, hirugarrenak, etab.), ondasun eta instalazioen segurtasuna babestea, Musikeneren instalazioetara sartzeko kontrola egitea, Musikenen sor daitezkeen gorabeherak behar bezala kudeatzea, eta interesdunek Musikeneren Barne Araudia eta funtzionamendu-irizpideak behar bezala betetzen dituztela eta betetzen dituztela kontrolatzea eta jarraipena egitea.

  Berariaz jakinarazten da irudiak erabili ahal izango direla delitua, falta, ez-betetze arauemailea edo kontratuzkoa, laneko hutsegiteak edo Musikeneren funtzionamendu-arauak ez betetzea dakarten egintzak detektatzeko, probatzeko, salatzeko eta, hala badagokio, zigortzeko, unean-unean indarrean dagoen legediaren edo Musikeneren funtzionamendurako barne-arauen arabera. Irudiak, beraz, deskribatutako gaietan eskumena duten agintariei jakinarazi ahal izango zaizkie (adibidez, Ertzaintzari edo Justizia Administrazioari). Erreklamazio edo prozedura judizialetan jarduteko edo defendatzeko ere laga ahal izango dira, hala badagokio. Musikeneko bideozaintza-sistemaren irudiak erakundeak berak bakarrik gainbegiratuko ditu, eta ez dira hirugarrenei erakutsiko edo lagako, salbu eta gai horretan eskumena duten agintariek (adibidez, Ertzaintzak edo Justizia Administrazioak) eskaera formala egiten badute.Bideozaintza-sistematik eratorritako irudiak legez ezarritako 30 eguneko gehieneko epean gordeko dira, eta ondoren ezabatu egingo dira, konfidentzialtasuna bermatzeko beharrezko segurtasun-neurriak aplikatuz. Irudiak salaketa, ikerketa, Justizia Administrazioaren aurreko ekintza eta abarren froga badira, Musikenek eskatuta edo ez, agintari judizialek edo dagokion legeriak ezarritako epeetan gordeko dira.
 1. Kontserbatzeko epeak. Musikenerekin duen harremana amaitu ondoren, edozein arrazoirengatik, haren datuak gorde egingo dira aplikatzekoa den araudiak kasu bakoitzean ezartzen duen aldian (lan-araudia, zerga-araudia, araudi akademikoa, hautaketa-prozesuak, bideozaintza, etab.) eta deskribatutako helburuak behar bezala kudeatzeko beharrezkoa den denboran. Epe horiek igarotakoan, datuak suntsitu egingo dira, konfidentzialtasuna bermatzeko beharrezkoak diren segurtasun-neurriak aplikatuz.
 1. Legeria aplikagarria. Musikenek datu-tratamenduei aplikatu beharreko datu pertsonalen babesari buruzko oinarrizko araudia honako hau da:
  1. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 EB Erregelamendua, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (“DBEO”).
  2. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta eskubide digitalak bermatzekoa (“DPBEDBLO”).
  3. Dagozkien arau osagarriak eta garapenekoak.
 1. Oinarri juridikoak. Pribatutasun-politika honetan deskribatutako datuen tratamenduetarako eta balizko komunikazioetarako oinarri juridiko legitimatzaileak, datuen babesari buruzko araudian ezarritakoaren arabera, hauek dira:
  1. datuen tratamenduaren beharra Musikeneren funtzioak eta jarduerak behar bezala garatzeko, adibidez, lanpostuetarako hautagaitzak kudeatzea (DBEOren 6.1.b artikulua),
  2. Musikeneri aplika dakizkiokeen legezko betebeharrak betetzea (DBEOren 6.1.c artikulua),
  3. Musikeneren interes legitimoa (DBEOren 6.1.f artikulua).
 1. Dokumentu hau Musikeneren Datuak Babesteko Politika da, lanpostuetarako hautagaiei dagokienez, eta, beraz, ez da beharrezkoa izango horren berri ematea hurrengo jarduketetan, horretan aldaketarik edo lege-aldaketarik egin ezean. Datuak emateak eta/edo hautaketa-prozesuetan parte hartzeak nahitaez dakar politika hau onartzea deskribatutako datuen tratamendu eta komunikazio guztiei dagokienez, eta, hala badagokio, kategoria berezietako datuak (adibidez, osasun-datuak) legez aintzat hartzen diren datuak barne, beharrezkoak direnean. Zure datuak ematen ez badituzu edo politika hau onartzen ez baduzu, Musikenek ezin izango ditu zure eginkizunak bete eta, beraz, ezingo du parte hartu Musikenek antolatutako hautaketa-prozesuetan.
 2. Eskubideak. Zure datu pertsonalak babesteko eskubideak erabil ditzakezu (datuak eskuratzea, zuzentzea, tratamendua mugatzea, ezabatzea, aurka egitea, eramangarritasuna, eta abar), bai eta gai horri buruzko beste edozein eskabide ere. Horretarako, idatzi bat bidali beharko duzu Musikenera (Europa plaza, 2 20018 Donostia, Guipuzkoa), 943023750 telefonoan, edo datuen.babesa@musikene.eus helbide elektronikoan, zure nortasuna egiaztatzen duen agiri baten kopia erantsita.
 3. Eskabideen ebazpenarekin ados egon ezean edo erreklamazio bat aurkeztekotan, kontrolerako agintaritza Datuak Babesteko Espainiako Agentziara jo dezake: aepd.es
X