Aitzol Iturriagagotia eta Irini Gaitani irakaslearen ikasleak